Maritta Jylhälehto

YTM, sosiaalityöntekijä 


  • Työterveyslaitoksen työterveyshuoltoon pätevöittävä sosiaalialan asiantuntijan koulutus
  • Kuntoutusjärjestelmien, sosiaalietuuksien ja yhteistyötahojen hyvä tuntemus
  • 20 vuotta työkokemusta ammatillisen kuntoutuksen alalta
  • Toiminnallisten menetelmien ohjaaja
  • Erikoistuminen yhteisösosiaalityöhön
  • Innostava kouluttaja ja ryhmähengen ylläpitäjä

 

* Ammatillinen kuntoutusohjaus, työkykyvalmentaja:

   Ammatillisten vaihtoehtojen etsiminen, työhön ja                    kuntoutukseen motivoiminen, asioiden eteenpäin vieminen              käytännössä, elämänkokonaisuuden huomioiminen, yhteistyö          asiakkaan ja muiden ammattilaisten kanssa, neuvonta ja  ohjaus

(Katso juttu: http://tyoelakelehti.fi/digilehti/022018/kuntoutujan-tarina)


* Sosiaalialan asiantuntija työterveyshuollossa


* Sosiaaliohjaus


* Työyhteisökoulutukset:

   Vuorovaikutus ja yhteistyö, asiakaspalvelu, työyhteisön                toimivuus, muutoksessa oleminen, hyvinvonti ja viihtyminen


* Toiminnallisten menetelminen koulutukset:

    Erilaiset menetelmät (kuvat, musiikki, draama, välineet,             liikkuminen)


* Ryhmätoiminta:

     mm. ikääntyneet, vertaistuki, mielenterveyskuntoutujat, pitkään     työttömänä olleet


* Elämänhallinnalliset ohjaukset ryhmissä ja yksilöllisesti
Toiminta-ajatukseni, ammatillinen kuntoutus


Nopea palaaminen työhön sairastumisen jälkeen on kaikille osapuolille edullista, osittainen työn tekeminen voi olla väylä siihen. Työn muokkaaminen ja sopeuttaminen voi saada osatyökykyisestä työkykyisen. Työhön palaaminen on hyvä ratkaisu! Parempi kokeilla kuin olla!